Sköt din gård med cykel

Avkalle

Sköt din gård med cykel

Det är mycket arbete att driva en bondgård med djur på ett hållbart sätt samtidigt som du ser till djurens bästa. Med rätt utrustning kan du skydda djuren från angrepp av vilt, samtidigt som du minskar gårdens koldioxidavtryck. För att ta dig runt på gården kan du använda dig av en cykel, som ger låga utsläpp samtidigt som du får hälsosam motion.

För den som har får på gården finns det gamla välkända problemet med att rovdjur kan ta sig in och riva eller döda fåren, vilket förstås innebär ett lidande för dina djur och en ekonomisk förlust för dig som bonde. Ett sätt att förhindra detta är att sätta upp stängsel, och ett stort utbud av fårstängsel och fårnät hittar du hos Kellfri som har god kunskap om djur. Dina får kan på detta sätt få en säker miljö som de kan vistas i när de går på grönbete.

Ägarens ansvar att skydda får

Nyligen blev 25 får dödade när vargar attackerade dem på gårdar med läge på ön Orust. Länsstyrelsens inventeringsansvariga, Nelly Grönberg, kom fram till slutsatsen att vargarna gått längs med strandkanten och på så vis kommit åt fåren. De gårdar som hade stängsel mot havet hade dock sluppit attacker från varg.

Många vill som ett resultat av sådana incidenter döda vargarna, trots att vargen har en nyckelroll i att gynna den biologiska mångfalden och behövs i en balanserad natur. Sverige har dessutom skrivit på FN:s konvention för biologisk mångfald, där vi åtagit oss att skydda våra rovdjur. Alla EU-länder lyder under art- och habitatdirektivet, naturvårdslagen som skyddar naturmiljöer och arter.

Cykeln ett bra redskap

Landsbygden har goda förutsättningar för den som vill använda cykeln som färdmedel. Med cykeln kan du enkelt och billigt åka till affären, göra ärenden och besöka vänner. Men under de senaste två decennierna har cykelresorna halverats utanför städerna, vilket beror på att infrastrukturen är eftersatt. Samtidigt skulle hälften av alla bilresor kunna ersättas med cykel i stället då de inte är längre än fem kilometer. Med elcykel kan du ta dig ännu längre och samtidigt få värdefull vardagsmotion. Därför bör vi satsa på bättre infrastruktur för cykel i hela landet samt en elcykelpremie, skriver Lars Strömgren som är ordförande för Cykelfrämjandet.

Om författaren

kalle administrator